Báo giá thành lập doanh nghiệp

CHỈ ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN
Thời gian: Từ 08 ngày làm việc (Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn không quá 3 ngày làm việc).
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC:

1. Nhận 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nhận 01 Mã số thuế Doanh nghiệp;
3. Nhận 01 Thông báo mẫu dấu đến cơ quan nhà nước;
4. Nhận 01 Dấu tròn pháp nhân của Doanh nghiệp (trị giá 500.000đ);
5. Nhận 01 Điều lệ Công ty;
6. Tư vấn thủ tục mua chữa ký số; Tư vấn thủ tục đặt mua hoá đơn VAT và phát hành hoá đơn;
7. Tặng bộ tài liệu Thuế và văn bản thuế sau thành lập (File mềm trị giá 1.000.000đ);
8. Tặng tư vấn pháp luật miễn phí cho Doanh nghiệp trong 1 năm đầu tiên;

CHỈ CÓ 1.100.000Đ MÀ TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC ƯU ĐÃI HỖ TRỢ LÊN ĐẾN 3.000.000Đ

ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC MÔ HÌNH CÔNG TY
Thời gian: Từ 05 ngày làm việc (Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn không quá 3 ngày làm việc).
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC:

1. Nhận 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nhận 01 Mã số thuế Doanh nghiệp;
3. Nhận 01 Thông báo mẫu dấu đến cơ quan nhà nước;
4. Nhận 01 Dấu tròn pháp nhân của Doanh nghiệp (trị giá 500.000đ);
5. Nhận 01 Điều lệ Công ty;
6. Tư vấn thủ tục mua chữa ký số; Tư vấn thủ tục đặt mua hoá đơn VAT và phát hành hoá đơn;
7. Tặng bộ tài liệu Thuế và văn bản thuế sau thành lập (File mềm trị giá 1.000.000đ);
8. Kê khai và nộp lệ phí môn mài cho Doanh nghiệp (500.000đ);
9. Tặng tư vấn pháp luật miễn phí cho Doanh nghiệp trong 3 năm;
10. Tặng Bộ hồ sơ quản trị DN và hồ sơ nội bộ DN (File mềm trị giá 3.000.000đ);
11. Tặng danh sách 100.000 Data Doanh nghiệp khu vực phía Bắc, File mềm trị giá 8.000.000đ (Bao gồm cả SĐT của giám đốc, email của giám đốc, sđt của kế toán, email của kế toán cập nhập mới theo từng ngành nghề, khu vực);
12. Tặng Bộ xây dựng KPI cho doanh nghiệp (File mềm);
13. Tặng tờ khai thuế 1 Quý đầu tiên (trị giá 1.500.000).

CHỈ VỚI 1.800.000Đ MÀ TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC ƯU ĐÃI HỖ TRỢ LÊN ĐẾN 12.000.000đ

ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC MÔ HÌNH CÔNG TY
Thời gian: Từ 05 ngày làm việc (Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn không quá 3 ngày làm việc).
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC:

1. Nhận 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nhận 01 Mã số thuế Doanh nghiệp;
3. Nhận 01 Thông báo mẫu dấu đến cơ quan nhà nước;
4. Nhận 01 Dấu tròn pháp nhân của Doanh nghiệp (trị giá 500.000đ);
5. Nhận 01 Điều lệ Công ty;
6. Tư vấn thủ tục mua chữa ký số; Tư vấn thủ tục đặt mua hoá đơn VAT và phát hành hoá đơn;
7. Tặng bộ tài liệu Thuế và văn bản thuế sau thành lập (File mềm trị giá 1.000.000đ);
8. Kê khai và nộp lệ phí môn mài cho Doanh nghiệp (500.000đ);
9. Tặng tư vấn pháp luật miễn phí cho Doanh nghiệp trong 3 năm;
10. Tặng Bộ hồ sơ quản trị DN và hồ sơ nội bộ DN (File mềm trị giá 3.000.000đ);
11. Tặng danh sách 100.000 Data Doanh nghiệp khu vực phía Bắc, File mềm trị giá 8.000.000đ (Bao gồm cả SĐT của giám đốc, email của giám đốc, sđt của kế toán, email của kế toán cập nhập mới theo từng ngành nghề, khu vực);
12. Tặng Bộ xây dựng KPI cho doanh nghiệp (File mềm);
13. Tặng tờ khai thuế 1 Quý đầu tiên (trị giá 1.500.000).

ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC MÔ HÌNH CÔNG TY
Thời gian: Từ 05 ngày làm việc (Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn không quá 3 ngày làm việc).
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC:

1. Nhận 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nhận 01 Mã số thuế Doanh nghiệp;
3. Nhận 01 Thông báo mẫu dấu đến cơ quan nhà nước;
4. Nhận 01 Dấu tròn pháp nhân của Doanh nghiệp (trị giá 500.000đ);
5. Nhận 01 Dấu chức danh người đại diện theo pháp luật (trị giá 150.000đ);
6. Nhận 01 Biển Công ty chất liệu nhựa Mêca (kích thước 25×35) (trị giá 500.000 đ);
7. Nhận 01 Điều lệ Công ty;
8. Thực hiện thủ tục mua chữ ký số;
9. Thực hiện thủ tục đặt mua hoá đơn VAT;
10. Lập tờ khai lệ phí thuế môn bài;
11. Đi nộp hộ tiền thuế môn bài năm đầu tiên cho Doanh nghiệp (500.000đ);
12. Liên kết nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế;
13. Tặng tờ khai thuế 2 Quý đầu tiên (trị giá 3.000.000);
14. Thông báo tài khoản ngân hàng cho Doanh nghiệp;
15. Tặng 01 Bộ tài liệu Thuế và văn bản hướng dẫn (File mềm trị giá 1.000.000đ);
16. Tặng Bộ hồ sơ quản trị DN và hồ sơ nội bộ DN (File mềm trị giá 3.000.000đ);
17. Tặng danh sách 100.000 Data Doanh nghiệp khu vực phía Bắc, File mềm trị giá 8.000.000đ (Bao gồm cả SĐT của giám đốc, email của giám đốc, sđt của kế toán, email của kế toán cập nhập mới theo từng ngành nghề, khu vực);
18. Tặng bộ tài liệu Thuế và văn bản thuế sau thành lập (File mềm trị giá 1.000.000đ);
19. Tặng Bộ xây dựng KPI cho doanh nghiệp (File mềm);
20. Tặng tư vấn pháp luật miễn phí cho Doanh nghiệp trong 3 năm đầu tiên.

CHỈ VỚI 3.000.000Đ MÀ SỐ TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC ƯU ĐÃI HỖ TRỢ LÊN ĐẾN 20.000.000đ


THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT ĐỨC LONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 391 Nguyễn Xiển, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Văn phòng tại Hưng Yên: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0934567104
Email: luatduclong@gmail.com
www.luatduclong.vn

Tags: