Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

admin

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271953 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật … Đọc tiếp “Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)”

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

admin

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271954 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao … Đọc tiếp “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã”

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

admin

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271955 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động … Đọc tiếp “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã”

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

admin

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271956 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh … Đọc tiếp “Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã”

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

admin

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271957 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được … Đọc tiếp “Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã”

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

admin

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271958 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi … Đọc tiếp “Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã”

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

admin

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271959 Cấp thực … Đọc tiếp “Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)”

Đăng ký hợp tác xã

admin

Đăng ký hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271961 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Trình tự thực hiện … Đọc tiếp “Đăng ký hợp tác xã”

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

admin

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thông tin TTHC liên quan Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mã thủ tục BKH-271962 Cấp thực hiện Cấp Huyện Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết Lĩnh vực … Đọc tiếp “Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã”