Dịch vụ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

        Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này. Với phương châm “Lợi ích của Bạn – Trách nhiệm của Tôi” Luật Đức Long mong muốn đem một phần công sức đóng góp cho sự thành công của quý khách hàng. Nội dung dịch vụ Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp được luật sư của chúng tôi tiến hành như sau:

I.               Tư vấn mô hình chia Doanh nghiệp cụ thể:

–       Tư vấn Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty cổ phần thành một số Công ty Cổ phần khác;

–       – Tư vấn Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành một số TNHH hai thành viên trở lên khác;

–       – Tư vấn Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Công ty TNHH một thành viên thành một số Công ty TNHH một thành viên khác;

II. Luật Đức Long – Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập:

–       Tư vấn thủ tục Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

–       Tư vấn thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của doanh nghiệp Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

–       Tư vấn Phương án sử dụng lao động Doanh nghiệp Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mới thành lập;

·      Tư vấn thời hạn thực hiện Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn thống nhất nội dung Điều lệ Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn tên của Công ty Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn tên bằng tiếng việt, tiếng anh Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn tên viết tắt Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn địa chỉ trụ sở chính Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn số điện thoại, Fax, Email, Website Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn ngành nghề kinh doanh Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn vốn điều lệ Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn thành viên, cổ đông của công ty Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Các nội dung khác có liên quan Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp mới thành lập.

III. Luật Đức Long – Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

·      Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của Luật Đức Long sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

·      Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập Văn phòng đại diện, Luật Đức Long sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

·      Luật Đức Long đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

IV. Luật Đức Long – Hoàn thiện hồ sơ Công ty Chia, Công ty thành lập mới

·      Biên bản họp về việc Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Quyết định về việc Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Thông báo Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, Doanh nghiệp mới thành lập ;Giấy đề nghị đăng ký Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, Doanh nghiệp mới thành lập ;Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Danh sách Cổ đông/thành viên công ty Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, Doanh nghiệp mới thành lập;

·      Giấy ủy quyền;

·      Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

V. Luật Đức Long – Đại diện thực hiện các thủ tục Chia Công ty:

·      Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

·      Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

·      Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

·      Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);

·      Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

·      Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

VI. Luật Đức Long – Hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

·      Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;

·      Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

·      Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

·      Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lần đầu;

·      Hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí thường xuyên cho doanh nghiệp;


THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT ĐỨC LONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 391 Nguyễn Xiển, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Văn phòng tại Hưng Yên: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0934567104
Email: luatduclong@gmail.com
www.luatduclong.vn