Tiêu chí chỉ định các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp

admin

Tiêu chí chỉ định các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp Cục Quản lý cạnh tranh căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế, chỉ định các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí sau: 1. Có chức năng, kinh nghiệm … Đọc tiếp “Tiêu chí chỉ định các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp”

Điều kiện hoạt động đào tạo quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng

admin

Điều kiện hoạt động đào tạo quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng Cơ sở đào tạo quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng được các điều kiện sau: 1. Về cơ sở vật chất 1.1 … Đọc tiếp “Điều kiện hoạt động đào tạo quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng”

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Tư vấn, kiểm toán năng lượng

admin

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Tư vấn, kiểm toán năng lượng Tổ chức tư vấn kiểm toán năng lượng phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật; 2. Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán … Đọc tiếp “Điều kiện kinh doanh dịch vụ Tư vấn, kiểm toán năng lượng”

ĐK KDDV đánh giá sự phù hợp với TB áp lực, TB nâng đặc thù CN CN, hóa chất, VLNCN, trang TB khai thác mỏ, dầu khí, trừ các TB, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển

admin

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển 1. Tổ chức … Đọc tiếp “ĐK KDDV đánh giá sự phù hợp với TB áp lực, TB nâng đặc thù CN CN, hóa chất, VLNCN, trang TB khai thác mỏ, dầu khí, trừ các TB, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển”

Hợp đồng dầu khí

admin

Hợp đồng dầu khí 1. Tổ chức, cá nhân muốn ký kết hợp đồng dầu khí phải thông qua đấu thầu theo quy định riêng về đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí do Chính phủ Việt Nam ban hành. Trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ … Đọc tiếp “Hợp đồng dầu khí”

Thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

admin

Thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí Trong quá trình tiến hành hoạt động dầu khí, sau khi kết thúc từng công đoạn hoặc từng giai đoạn hoặc kết thúc hợp đồng dầu khí, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải … Đọc tiếp “Thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí”