Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

admin

Điều kiện hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài 1. Có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP. 1.1. Giáo dục nghề nghiệp 1.1.1. Đối với liên kết đào tạo nghề trình … Đọc tiếp “Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài”

Điều kiện thành lập đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục

admin

Điều kiện thành lập đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục Điều kiện đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục Nhà trường, nhà trẻ tư thục được Uỷ ban nhân dân  huyện cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau: 1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ … Đọc tiếp “Điều kiện thành lập đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục”

Điều kiện thành lập đối với trường mầm non dân lập

admin

Điều kiện thành lập đối với trường mầm non dân lập Điều kiện đối với trường mầm non dân lập * Nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã … Đọc tiếp “Điều kiện thành lập đối với trường mầm non dân lập”

Điều kiện thành lập đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

admin

Điều kiện đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục * Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học: 1. Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế … Đọc tiếp “Điều kiện thành lập đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục”

Điều kiện thành lập đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

admin

Điều kiện đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học * Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học: 1. Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và … Đọc tiếp “Điều kiện thành lập đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học”

Điều kiện thành lập đối với trường tiểu học

admin

Điều kiện đối với trường tiểu học * Điều kiện thành lập: Trường tiểu học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa … Đọc tiếp “Điều kiện thành lập đối với trường tiểu học”

Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

admin

1. Điều kiện đối với trường tiểu học 2. Điều kiện đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 3. Điều kiện đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư … Đọc tiếp “Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông”

Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên

admin

Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên Điều kiện hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên 1. Có đề án thành lập Trung tâm GDQP-AN trong dự án quy hoạch phát triển tổng thể của trường; 2. Nơi thành lập Trung tâm GDQP-AN phải có … Đọc tiếp “Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên”