Điều kiện đối với tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

admin

Điều kiện đối với tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan * Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan: 1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải được tác giả, chủ sở hữu … Đọc tiếp “Điều kiện đối với tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan”

Điều kiện đối với dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

admin

 Điều kiện đối với dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng 1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng 1.1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 1.2. Thường trú tại Việt Nam; 1.3. Có bằng tốt nghiệp đại … Đọc tiếp “Điều kiện đối với dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng”

Điều kiện đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

admin

 Điều kiện đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành … Đọc tiếp “Điều kiện đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp”

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ

admin

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ *Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (trong đó có hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ) thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định sau: 1. Có điều lệ tổ chức … Đọc tiếp “Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

admin

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 1. Được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các điều kiện sau đây: 2.1. Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường”

Điều kiện đối với đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm định

admin

 Điều kiện đối với đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm định 1. Được thành lập theo quy định của pháp luật 2. Có năng lực giám định đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. 3. Có giám định viên … Đọc tiếp “Điều kiện đối với đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm định”