Điều kiện đối với kinh doanh sinh vật biến đổi gen để phóng thích có chủ đích (nuôi, trồng, thả) vào môi trường

admin

Điều kiện đối với kinh doanh sinh vật biến đổi gen để phóng thích có chủ đích (nuôi, trồng, thả) vào môi trường Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen để phóng thích có chủ đích (nuôi, trồng, thả) vào môi trường phải bảo đảm các điều kiện sau … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh sinh vật biến đổi gen để phóng thích có chủ đích (nuôi, trồng, thả) vào môi trường”

Điều kiện đối với nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

admin

Điều kiện đối với nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 1. Sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam cho mục đích nghiên cứu phải thuộc đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công … Đọc tiếp “Điều kiện đối với nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen”

Điều kiện đối với sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

admin

Điều kiện đối với sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thức ăn chăn nuôi Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thức ăn chăn nuôi phải … Đọc tiếp “Điều kiện đối với sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thức ăn chăn nuôi”

iều kiện đối với sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm

admin

Điều kiện đối với sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm phải tuân thủ các điều … Đọc tiếp “iều kiện đối với sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm”

Điều kiện đối với thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

admin

Điều kiện đối với thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản 1. Chứng chỉ hành nghề thú y 1.1. Điều kiện chuyên môn: Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm … Đọc tiếp “Điều kiện đối với thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản”

Điều kiện đối với hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thú y, thú y thủy sản

admin

Điều kiện đối với hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thú y, thú y thủy sản 1. Chứng chỉ hành nghề thú y 1.1. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn: Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật … Đọc tiếp “Điều kiện đối với hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dung trong thú y, thú y thủy sản”

Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thú y thủy sản

admin

Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thú y thủy sản 1. Chứng chỉ hành nghề thú y 1.1.  Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, … Đọc tiếp “Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y, thú y thủy sản”

Điều kiện đối với kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

admin

Điều kiện đối với kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng * Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tinh đực giống để thụ tinh nhân tạo và phôi phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống vật nuôi; … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng”

Điều kiện Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

admin

Chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng 1. Nghiêm cấm chế biến, kinh doanh thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I A, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I B và Nhóm II B từ tự nhiên và sản … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại”