Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực của khẩu

admin

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực của khẩu * Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa: 1. Đã được quy hoạch trong hệ thống cảng nội địa do Thủ tướng … Đọc tiếp “Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực của khẩu”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan

admin

 Điều kiện thành lập kho ngoại quan: 1. Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan phải được thành lập trong các khu vực sau: Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan”

Điều kiện hoạt động Kinh doanh bán hàng miễn thuế

admin

 Điều kiện hoạt động Kinh doanh bán hàng miễn thuế 1. Văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế của thương nhân, đặt cửa hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh. 1.1. Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế phải có … Đọc tiếp “Điều kiện hoạt động Kinh doanh bán hàng miễn thuế”

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

admin

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các điều kiện sau: 1.1. Không thuộc một trong các đối tượng sau: 1.1.1. … Đọc tiếp “Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:”