Điều kiện về an ninh trật tự Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

admin

 Điều kiện về an ninh trật tự Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động 1.1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1.2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc … Đọc tiếp “Điều kiện về an ninh trật tự Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động”

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

admin

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động: a) Là tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên … Đọc tiếp “Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động”

Điều kiện kinh doanh dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

admin

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài 1. Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt … Đọc tiếp “Điều kiện kinh doanh dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài”

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

admin

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp; b) Có nhân … Đọc tiếp “Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp”

Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

admin

1. Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Điều kiện, thủ tục cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền được quy định như sau: a) Là doanh nghiệp Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương … Đọc tiếp “Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền”

Điều kiện kinh doanh phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh

admin

Điều kiện kinh doanh phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh 1.Điều kiện: 1.1 Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam; 1.2 Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 1.3 Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm. 2. Giấy xác nhận đăng ký hoạt … Đọc tiếp “Điều kiện kinh doanh phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh”