Điều kiện Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

admin

Điều kiện Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại * Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là trọng tài viên quy định tại Điều … Đọc tiếp “Điều kiện Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại”

Điều kiện Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

admin

Điều kiện Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả * Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả. Tiêu chuẩn bổ … Đọc tiếp “Điều kiện Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả”

Điều kiện hành nghề công chứng đối với cá nhân

admin

.  Điều kiện hành nghề công chứng đối với cá nhân * Quyết định bổ nhiệm công chứng viên Tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên gồm: – Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; – Có phẩm chất đạo đức tốt; – Có bằng cử nhân … Đọc tiếp “Điều kiện hành nghề công chứng đối với cá nhân”

Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

admin

Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam – Có Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp; – Có Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở cấp. … Đọc tiếp “Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam”

Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

admin

Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp   Văn bản quy phạm pháp luật – Điều 74, 82 của Luật luật sư số 65/2006/QH11; – Khoản 29, 31 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ … Đọc tiếp “Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam”