Điều kiện đối hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

admin

Điều kiện đối hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức có đủ các điều kiện quy định tại Điều 42 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP (đây là điều kiện đối với Tổ chức giám … Đọc tiếp “Điều kiện đối hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan”

Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

admin

Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội 1. Việc mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội … Đọc tiếp “Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội”

Điều kiện đối với kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng)

admin

Điều kiện đối với kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng) 1. Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng)”

Điều kiện đối với mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

admin

Điều kiện đối với mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia * Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; 2. Có chứng chỉ hành … Đọc tiếp “Điều kiện đối với mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia”

Điều kiện đối với kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

admin

Điều kiện đối với kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 1. Giấy phép triển lãm 1.1. Địa điểm tổ chức triển lãm: Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh”

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

admin

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội 1. Giấy phép tổ chức lễ hội 1.1 Đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với lễ hội truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội”