Quy định sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng

admin

Quy định sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng 1. Quy định đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng: a) Chỉ sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine có xuất … Đọc tiếp “Quy định sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

admin

I. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng (1) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng. (2) Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

admin

1. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng  (1) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (2) Cá nhân chủ trì việc lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng”

Điều kiện Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

admin

Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 1. Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định này phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp. … Đọc tiếp “Điều kiện Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

admin

1. Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình (1) Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng. (2) Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

admin

1. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng (1) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng. (2) Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

admin

1. Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (1) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. (2) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng”

Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

admin

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thứcchuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo … Đọc tiếp “Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư”