Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần thế nào?

admin

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần thế nào? Công ty cổ phần của tôi mới thành lập chưa đầy năm nhưng tôi muốn thay đổi người đại diện pháp luật và chuyển nhượng gần hết phần vốn góp 98% của mình cho cổ đông sáng lập. Tôi phải làm thế nào? Người gửi: Admin … Đọc tiếp “Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần thế nào?”

Doanh nghiệp là gì?

admin

Doanh nghiệp là gì? Theo quy định của pháp luật có bao nhiêu hình thức tổ chức kinh doanh? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: – Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có … Đọc tiếp “Doanh nghiệp là gì?”

Luật Doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

admin

Luật Doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? Đạo luật này có hiệu lực sẽ thay thế những đạo luật nào? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: Theo quy định tại khoản 1, … Đọc tiếp “Luật Doanh nghiệp năm 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?”

Chúng tôi đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu có được coi là góp vốn vào công ty không?

admin

Chúng tôi đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu có được coi là góp vốn vào công ty không? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: Việc … Đọc tiếp “Chúng tôi đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu có được coi là góp vốn vào công ty không?”

Theo quy định của pháp luật, thế nào là người có liên quan?

admin

Theo quy định của pháp luật, thế nào là người có liên quan? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có … Đọc tiếp “Theo quy định của pháp luật, thế nào là người có liên quan?”

Hộ kinh doanh sử dụng từ mười lao động trở lên có phải đăng ký thành lập doanh nghiệp không?

admin

Chúng tôi là những Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên có phải đăng ký thành lập doanh nghiệp không? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: Theo quy định của khoản 4 Điều 170 … Đọc tiếp “Hộ kinh doanh sử dụng từ mười lao động trở lên có phải đăng ký thành lập doanh nghiệp không?”

Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh

admin

Xin giải thích rõ, công ty hợp doanh hay công ty hợp danh? Bản chất của công ty này là gì? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: Điều 130 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định về công ty hợp … Đọc tiếp “Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh”

Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh

admin

Tôi là Việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh, vậy Nhà nước Việt Nam có bảo đảm gì đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp? Người gửi: MOJ Admin Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, công ty Luật Đức Long xin trả lời bạn như sau: Theo … Đọc tiếp “Tôi là việt kiều muốn trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh”