Nội dung tập huấn chuyên môn với người HD tập luyện thể thao

Ngọc Ánh

Theo đó, nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm:

– Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thể dục thể thao; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn;

– Các nguyên tắc huấn luyện thể thao;

– Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao;

– Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao;

– Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao;

– Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm);

– Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ ngày 01/12/2021).

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/37545/noi-dung-tap-huan-chuyen-mon-voi-nguoi-hd-tap-luyen-the-thao


THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT ĐỨC LONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 391 Nguyễn Xiển, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Văn phòng tại Hưng Yên: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0934567104
Email: luatduclong@gmail.com
www.luatduclong.vn

Tags: